INACKORDERINGSSTALL 
På anläggningen finns det ett stall med 11 platser för privatpersoner att stalla upp sina hästar. I hyran ingår förutom stallplats, nyttjande av ridhus och ridbanor, in och utsläpp under vardagar, lunchfodring, spån, hö och havre.

På helger så sköts ut och insläpp samt fodringar av de uppstallade med hjälp av ett joursystem. 

När man hyr stallplats väljer man mellan 3 olika paket som innehåller olika mycket foder och kostar där efter.