Näsets Ridcenter

Näsets Ridcenter har under åren byggts ut och byggts om till vad det är idag nämligen en av norrlands finaste ridanläggningar. 

Anläggningen har 7 stallar; 1 ridskolestall, 3 stall för uthyrning, 1 stall för inackorderingar och sedan Maggan och Marias egna stall. På anläggningen finns ett stort ridhus som mäter 22x60 m med plats för ca 1000 personer, i ridhuset finns även en cafeteria. 2 utebanor finns på anläggningen, en ligger alldeles vid vattnet och går därför också under namnet Sjöbanan. Den andra större banan brukar det arrangeras tävlingar på och den har en bank samt en vattengrav och en pulvermangrav. 

Övernattningsmöjligheter finns också på anlägggningen, för kortare vistelser finns det rum att hyra på förläggningen som har 4 rum och totalt 10 bäddar. För den som vill stanna permanent på Näset finns det även 3 stycken lägenheter i olika storlekar.

Kostnad:
Övernatttning i förläggning 300 kr/person 
Box 300 kr/natt