Information
När man börjar som elev hos oss så skriver man upp sig på ett abonnemang som är 9-12 veckor åt gången. Abonnemanget är löpande även under uppehåll. 

Uppsägningstiden är 6 ridtillfällen. 

Vid långvarig sjukdom kan återbetalning av missade tillfällen ske. Max 4 ridtillfällen återbetalas. 

Man har möjlighet att överlåta eller "sälja" sin plats i gruppen om man missar enstaka tillfällen. Detta görs i samrådan med ridläraren. Rida igen missade tillfällen är inte möjligt. 

2 gånger per termin skickar vi ut faktura för ridlektionerna via mail.