Ridskolan har tre träningsgrupper som främst vänder sig till barn och ungdomar med längre riderfareneht. Träningsgrupperna har mer målinriktade lektioner i dressyr, markarbete och hoppning. Varje termin avslutas med en examen i dressyr och en examen i hoppning. Vid examen får varje elev en skriftlig samt muntlig utvärdering av sin ritt, detta ger en tydlig bild över vad eleven gör bra samt vad som kan göras bättre. På så sätt kan vi skapa en mer kvalitativ och individinriktad ridutbildning. 

Utöver det kommer träningsgrupperna ha personligt samtal med sin ridlärare under teoriveckorna, där finns möjlighet att prata om individuella mål och vilka verktyg eleven behöver för att nå de målen.

Eleverna i träningsgrupperna kommer även att ha möjlighet att delta på de Pay'n Jumps som anordnas ute på Näsets Ridcenter, med någon av ridskolansponnysar. 

Ridsskolans träningsgrupper rider följande dag och tid:

*Måndag 18,10 - finns platser kvar
* Måndag 19,00 - finns platser kvar
* Torsdagar 19,30 - FULLT

Anmälan görs i formuläret under fliken "Ridskolan"